Πρόσκληση σε Webinar

Ομιλητής από Ιταλία, (15/4/2020) στις 12:00 ώρα Ελλάδος

Θέμα: Πρόσθιες αποκαταστάσεις στο 2020 – Πότε άμεσε και πότε έμμεσες

Fellow – Italy: Dr. Nicola Scotti

Date: 15.04.2020 at 11hrs

Topic: Anterior restorations in 2020: When direct, when indirect?

https://attendee.gotowebinar.com/register/2309382743090998796

***************************

Ομιλητής από Ιταλία, (21/4/2020) στις 12:00 ώρα Ελλάδος

Θέμα: CAD/CAM υβριδικά υλικά, νέες προοπτικές σε έμμεσες συγκολλητικές αποκαταστάσεις  

Fellow – Italy: Dr. Nicola Scotti

Date: 21.04.2020 at 11hrs

Topic: CAD-CAM hybrid materials new perspectives in indirect adhesives restorations

https://attendee.gotowebinar.com/register/3709253459784749836

***************************

Ομιλητής από Ιταλία, (30/4/2020) στις 17:00 ώρα Ελλάδος

Θέμα: Προστασία με άμεση τεχνική σε οπίσθια δόντια, χάρη στην σύνθετη ρητίνη θερμο-ιξώδους VisCalor  

Fellow – Italy: Dr. Alessandro Pezzana:

Date: 30.04.2020 at 16hrs

Topic:  cusp protection with direct technique in posterior teeth thanks to thermoviscous composite  VisCalor

https://attendee.gotowebinar.com/register/1653096347145693452

*************************

Ομιλητής από Αγγλία, (22/4/2020) στις 12:00 ώρα Ελλάδος

Θέμα: Αισθητική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης, Μέρος 1ο   

Fellow – UK: Dr. Jeremy Cooper

Date: 22.04.2020 at 10hrs

Topic: Minimally Invasive Cosmetic Dentistry Part 1

https://attendee.gotowebinar.com/register/3453507055276707086