Επικοινωνία

Διεύθυνση : Aνδρέα Παπανδρέου 3

Ώρες εξυπηρέτησης : 10:00 – 14:00

Τηλέφωνο : 22810 87943

Fax : 22810 76432

E – mail : dentasc@gmail.com